1918-19 Yıllarında Yayınlanan Jîn Dergisinin İlk Sayı Giriş Yazısı

1918-19 yıllarında yayınlanan Jîn Dergisinin amacını ortaya koyan ilk sayı giriş yazısı transkribi

1918-19 yıllarında yayınlanan Jîn Dergisinin amacını ortaya koyan ilk sayı giriş yazısı transkribi (çevirisi)

“MAKSADIMIZ”

Şahsi bir menfaat temini için çıkmıyor. Onun hedefi üzerine asırlardan beri ihmal edilen Kürt hayat-ı tarihiyesine, hukuk-u milliyesine, edebiyat ve içtimaiyesine dair neşriyatta bulunmaktadır. Kanaatimize göre Kürt milletine cemiyetgah-ı millide layık olduğu mevki izhara zaferyab (üstünlük kazanan) telakkilerine (görüş) muvafık bir mesai ittihazıyla (saymak) kabildir (mümkün).

Teşebbüsümüzün pek çetin mesai icap ettiğini (gerektirmek) müdrikiz (idrak). Biz bu ağır vazifeyi deruhte ederken (üstlenme) vatan ve milletleri için daima azami fedakarlıkları ihtiyar etmekle (seçmek) temayüz eden (sivrilmek) Kürt milletinin maddi, manevi muavenet (yardımlar) ve teshilatına (kolaylıklar) istidat edebileceğimizi (dayanmak) bi-hakkın ümit ettik. Tevfik Allahındır.

 

Kaynak: Twitter:@ArsiviKurt

Yorumlar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Loading…

Yorum

yorum

Aynur Doğan – Dar Hejîrokê Türkçe ve Kürtçe Şarkı Sözleri

Kürtçe Türkçe Çeviri

Kürtçe Merhaba Ne Demek?